اشتراک در خبرنامه

خط مش مدیریت کیفیت

Quality Assurance

خط مشي  سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت تولیدی وصنعتي نيك محضر اسپادانا بعنوان یکی از تولید کنندگان پوشش هاي صنعتی فعالیت خود را با اعتقاد به ضرورت تحقیق و توسعه و با هدف بهبود  مستمر  درجهت  افزایش  رضایتمندی  مشتریان  و حضور  بیشتر  و  موثر در بازارهای داخلی  وبین المللی  در  زمینه توليد انواع پوشش هاي خوردگي لوله هاي مدفون و  با  کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای بین المللی ادامه میدهد.

برای تحقق اهداف فوق در شرکت نيك محضر اسپادانا، سیستم مدیریت یکپارچه IMSبر اساس الزامات استانداردهای ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 ،OHSAS 18001:2007استقرار یافته و تلاش مدیریت و کلیه کارکنان در جهت اجرای قوانین و الزامات و استانداردهای فوق میباشد .  و در این راستا همواره اصول زیر را مورد توجه قرار خواهد داد.

- از آنجا که  نیروی  انسانی  مهمترین سرمایه  هر سازمان می باشد این شرکت تلاش خواهد نمود با تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و ارتقاء توانائیهای علمی وعملی ، همچنین مشارکت کلیه پرسنل  خود در امور و فعالیتهای شرکت دستیابی به اهداف مشخص شده در خط مشی را عملی سازد .
- تاکید بر تحقیق و توسعه در راستای ارتقاء سطح کیفیت و دستیابی به تولید محصولات جدید مطابقاستانداردهای جهانی .
- افزایش بهره وری و تولید ، کاهش ضایعات ، افزایش سهم بازار داخلی و کسب سهم بازار خارجی با استفاده از ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر .
- کسب رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه محصولات با کیفیت و تحویل بموقع .
- ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت محیط کار از طریق کاهش ریسک ناشی از انجام فعالیتها .مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش سطح پیامدهای محیط زیست از طریق کنترل فاکتورهای زیست  محیطی .

اینجانب  تعهد  می نمایم  با  نظارت دقیق بر اجرای این بیانیه ، از تداوم اثر بخش  و بهبود مستمر آن اطمینان حاصل و مفاد آن را بصورت دوره ای بازنگری نموده و از کلیه  همکاران موکدا  انتظار دارم دراین راستا همگام با مدیریت ، اجرای دقیق سیستم یکپارچه فوق را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.

        مدیرعامل         

       عزت اله کیوانی